BEZDOMOVECTVÍ | CO VIDÍME? CO CHCEME VIDĚT?

Zadavatel výzkumu

Město Plzeň

Autor výzkumu a výstavy

Prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení výzkumu

09/2020 – 09/2021

Šafaříkovy sady Plzeň + Kampus Univerzity ZČU

Výstava 28.9. – 30.10.