Katedra

Sociologie

Fakulta filozoficka | Západočeská univerzita

Aplikované výzkumy

Analýza dlouhodobého dopadu projektu EHMK 2015

Analýza dlouhododobého dopadu projektu

na obyvatele města a jejich recepci pozice kultury v každodenním životě

EHMK 2015

2016

Fenomén bezdomovectví

Fenomén

bezdomovectví

2014

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání v oblasti sociálních služeb v Plzni

Zmapování potřeb, spokojenosti,
a očekávání včetně predikce vývoje v oblasti

sociálních služeb v Plzni

2016

Katedra sociologie FF ZČU v Plzni

Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni je poměrně mladou institucí – vznikla 1. 1. 2006. Mezi šesti sociologickými katedrami v ČR je (po Katedře sociologie v Hradci Králové) druhou nejmladší, chce však být katedrou, která bude kvalitou výuky i výzkumu úspěšně soutěžit nejen s dalšími oborovými katedrami v ČR, ale v celé Evropě.

Na katedře v kolegiálním duchu koexistují a spolupracují výzkumníci preferující ve vlastní výzkumné práci nejrůznější metody sběru a zpracování dat – od kvantitativních sociologů preferujících statistické zpracování dat z velkých výběrových šetření, populačních registrů a kvantitativní obsahové analýzy mediálních obsahů přes etnografy pracující metodami zúčastněného pozorování a rozhovorů až zastánce kritické diskursivní analýzy a komparativní historické metody.