Aplikovaný sociologický výzkum na Katedře sociologie a sociální práce v Plzni

Katedra sociologie Filizofické fakulty ZČU v Plzni vznikla v roce 2006. V rámci České republiky je tak druhou nejmladší sociologickou katedrou. Mezi ostatními pěti obdobnými pracovišti na území republiky naplňuje naše katedra ambici být špičkovou organizací v oblasti výuky i výzkumu, a to nejen v tuzemsku, ale na napříč Evropou.

Začátkem roku 2023 došlo k přejmenování katedry na Katedru sociologie a sociální práce.

Na Katedře sociologie působí výzkumníci zastávající nejrůznější přístupy, které obsahují množství odlišných metod sběru dat a jejich zpracování. Pracují zde sociologové, kteří se zaměřují na statistické zpracování dat z velkých výběrových šetření, populačních registrů nebo kvantitavní zkoumání médií. Vedle nich najdeme etnogafy, mezi jejichž nástroje patří metody jako zúčastněné pozorování nebo rozhovory.

Všechny výzkumníky na katedře ale spojuje využívání synergií mezi jednotlivými přístupy, kdy díky kombinací různých metod a spolupráce na rozličných projektech překračují tradiční metodologické bariéry.