Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020

Zadavatel

Odbor sociálních služeb MMP

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

12/2019 – 03/2020