Latentní bezdomovectví

Zadavatel

Odbor sociálních služeb MMP

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

06/2014 – 02/2015