Demografické indikátory (pohlaví, věk, vzdělání, bydliště)