Panenko skákavá! Z čeho se skládá obraz?

Finanční podpora

Grantová agentura České republiky

Autor mapy

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Doba řešení

01/2014 – 12/2016