Střední školy na Plzeňsku: motivace, preference, strategie studentů při výběru vysoké školy 2018

Zadavatel

ESF & ZČU

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

 09/2017 – 04/2018