Demografické údaje (pohlaví, věk, škola) zkoumaných skupin v základním vzorku