ANALÝZA DLOUHODOBÉHO DOPADU PROJEKTU EHKM 2015 NA OBYVATELE MĚSTA A JEJICH RECEPCI POZICE KULTURY V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Zadavatel

 EHMK2015 o.p.s

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

 10/2015 – 03/2016