Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni

Zadavatel

Odbor sociálních služeb MMP

Městský ústav sociálních služeb

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

 6/2016 – 12/2016