Demografické indikátory (pohlaví, věk) a % podíly
zkoumaných skupin v základním vzorku