Střední školy na Plzeňsku: motivace, preference, strategie studentů při výběru vysoké školy 2023

Zadavatel

ZČU

hrazeno z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol

Hlavní řešitel

prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

01/2023– 03/2023