Analýza spokojenosti absolventů se získanými a dosaženými kompetencemi (znalosti/dovednosti) v rámci studovaných programů

Zadavatel

ESF & ZČU

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

2017 – 2019