Demografické údaje (pohlaví, věk, studium) zkoumaných skupin v základním vzorku