Střední školy na Plzeňsku: motivace, preference, strategie studentů při výběru vysoké školy

Zadavatel

ESF & ZČU

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Doba řešení

 10/2018 – 05/2019