Střední školy na Plzeňsku: motivace, preference, strategie studentů při výběru vysoké školy