Srovnání demografického složení cílových skupin s reprezentativním výzkumem z roku 2016 v Plzni