Participace na a kulturních a společenských akcích v rámci EHMK 2015 v Plzni