Pokračování srovnání mezi maturanty, studenty a učiteli s dle jednotlivých faktorů pro – Virtuální realitu, Robotizaci a 3D tisk